Bio

Duidt, inspireert & verbindt

Esseline van de Sande, stadspsychologe werkt sinds 1999 als onafhankelijke auteur en maker op het terrein van communicatie, transculturele diversiteit en talent. Ze is een vaardig adviseur, moderator en spreker over sociale cohesie, migratie en Arabische vraagstukken. Ze spreekt Nederlands, Engels, Frans en Arabisch.

In mei 2016 ontving ze de Joan Ferrier Penning 2016  ‘voor haar onvermoeibare inzet als bruggenbouwer tussen de westerse samenleving en die in het Midden-Oosten, in het bijzonder voor de Syriërs.’ Lees haar speech

Esseline studeerde Arabisch in Damascus en Sociale- en organisatiepsychologie in Leiden. Ze woonde zes jaar in Syrië en richtte er in 2001 adviespraktijk The Room of Listening op. Ze werkte er als adviseur voor de VN en als correspondent voor de Telegraaf en VPRO-radio. Ze is auteur van verschillende boeken, essays, verhalen en vele artikelen.

In 2020 richtte Esseline Stichting De Stadscoalitie op en is benoemd als directeur. Tussen 2016-2019 voerde Esseline het succesvolle actie-onderzoek De Stadscoalitie uit naar het ontsluiten van nieuw talent.

Esseline is medeoprichter van en Syrië expert bij Het Grote Midden Oosten Platform. Ze was betrokken bij humanitaire projecten waaronder Helping Refugees in Jordan en werkte als verhalenverteller en fotograaf voor de campagne Solar for Syria. 

Connects, inspires & interprets

Since 1999 Esseline van de Sande, Urban Psychologist set up as an independent author, moderator and creator. She is working in the field of communication, transcultural diversity and development of talent, working for clients in the Netherlands and the Middle East. She is a key adviser, facilitator and speaker about social cohesion, migration and questions specifically related to the Arabic context.

In May 2016 she was awarded with the Joan Ferrier Award 2016  ‘for her tireless efforts as bridge-builder between the Western society and the Middle-East, especially for the Syrians.’
Read her speech

Esseline lived and worked many years in Syria, where she established in 2001 The Room of Listening. She graduated in 1992 from the University of Leiden with a Master’s degree in Social & Organisational Psychology. She worked as trainer for United Nations, as correspondent for the national Dutch newspaper Telegraaf and for VPRO-radio. She is author of books, essays, stories and many articles.

In 2020 Esseline has founded Foundation The Citycoalition. She works currently as founding director. Between 2016-2019 she conducted a succesful action-research in order to discover how to unlock new talents.

Esseline is co-founder and Syria Expert of the Great Middle East Platform. In Syria Esseline has been actively involved in humanitarian projects for Helping Refugees in Jordan, she operated as storyteller and photographer for the campaign Solar for Syria.

Joan Ferrier Prize 2016