Luisterdiensten

‘I see you, I hear you’

More than twenty years Esseline guides international clients in the field of personal development in the Dutch, English, French or Arabic language. In her practice as a social psychologist she links individual questions to the specific context in which bottlenecks or questions arise, she offers reflection and new perspectives. Read further under Coaching and discover responses of previous clients.

Esseline begeleidt al meer dan twintig jaar internationale cliënten op het terrein van persoonlijke ontwikkeling in de Nederlandse, Engelse, Franse of Arabische taal. In haar praktijk als sociaal psychologe legt ze de link met de context waarin vragen en knelpunten ontstaan, ze geeft duiding, reflectie en biedt een handelingsperspectief. Lees hieronder verder onder Coaching en vindt reacties van eerdere cliënten.

She also translates observations into collective interventions, programs, film en publications. She designs cultural interventions in the city that give space to encounters, innovation and cooperation and moderates international conferences.

Ook vertaalt ze haar observaties in collectieve interventies, programma’s, film en publicaties en ontwerpt culturele interventies voor stedelijke ontmoeting die ruimte geven aan ontmoeting, innovatie en samenwerking. Zij spreekt of modereert internationale bijeenkomsten.

Presentatie ICORN-PEN conferentie in Verhalenhuis Belvédère door Esseline van de Sande hier in gesprek met dichter Ishmail Kamara foto: Joop Reijngoud

Interventies

Esseline ontwikkelt als curator en moderator betekenisvolle culturele interventies in de stad, in het sociale culturele en publieke domein in nauwe samenwerking met partners uit een divers netwerk. Thema’s: ontmoeting, vakmanschap, erfgoed, talent-ontwikkeling en sociale cohesie.

Films

Esseline agendeert en maakte als scriptschrijver, voice-over en producent verschillende korte documentaire films in samenwerking met filmer Joel van Dooren. De films geven een stem aan urgente verhalen van mensen die vaak onzichtbaar zijn. Een recent voorbeeld is het landelijk door 31 organisaties ondertekende filmmanifest Sleutelpersonen Werken.

Publicaties

Esseline schrijft als auteur uiteenlopende artikelen, boeken, essays en verhalen. Verscheidene publicaties ook op verzoek. Voorbeelden zijn het in het Nederlands, Engels en Arabische essay Verhalenhuis als vrijplaats in opdracht van Verhalenhuis Belvédère. Maar ook artikelen over prangende kwesties als opiniestuk bij KIS, Sociale Vraagstukken of bijvoorbeeld Financieel Dagblad of De Optimist.

Coaching

Esseline biedt een luisterend oor daar waar het gaat over herbezinning, inspiratie of reflectie op innerlijke conflicten of interculturele vraagstukken. In de Nederlandse, Engelse, Franse of Arabische taal.

Jouw behoefte staat centraal. De sessies zijn flexibel qua opzet en intensiteit. Buiten in de natuur of on-line. Tijdens een telefonische intake stemmen we af wat jij nodig hebt. De ervaring leert dat 3-5 bijeenkomsten effectief zijn om te ontstroeven.

Tarieven Intake 75 euro, audio coaching (1 uur) 75 euro, live coaching (1 hr) 100 euro. Mail me gerust voor een vrijblijvend gesprek (online 15′ kosteloos).

Psychologe Esseline van de Sande werkt meer dan twintig jaar als sociaal & organisatie psychologe en als yoga-meditatiedocente. Deze achtergrond verbindt wanneer van toepassing het cognitieve met het kinesthetische. Esseline geeft inzicht in communicatie patronen, analyseert adem-, beweging en denkpatronen. Oefeningen zijn altijd maatwerk en geïnspireerd op verschillende technieken uit de Hatha Yoga, Tai Chi en Chi Qong, DRU, narratieve psychologie, biografisch werk en motorisch remedial teaching. Op gezette tijden volgt ze workshops ter verdieping van haar kennis en vaardigheden. 

Reacties van klanten:
“Na afloop voel ik inspiratie, heb ik meer overzicht en vertrouwen.”
“Het is fijn om me gehoord te voelen en duiding te krijgen.”
“Een sessie met Esseline opent mijn ogen voor nieuwe verbanden.”
“Ik wil dat mijn spiegel mij op me mooist reflecteert. Ook wil ik inzien, wie ik kan zijn; en hoe ik kan stralen. Esseline was die spiegel voor mij.”

Client Responses:
“Our conversation planted new optimism inside me.”
“I am able to structure my mind & emotions and feel understood on a deep level.”
“A session with Esseline is eye-opening and encouraging.”
“Esseline brings inspiration and overview, I am able to manage my situation.“

Retraites

Esseline begeleidt als spiritueel beoefenaar regelmatig 12u of 24u retraites, workshops  en stilte wandelingen. Dit geeft ruimte om te luisteren naar wat er nodig is op individueel en collectief niveau. Stilte transformeert.

Data op verzoek o.a. 11 november 2022, 22 september 2022, 22 juni 2022, 22 maart 2022, 22 januari 2022, 21 december 2021 winterwende, 21 september 2021 12u herfst-equinox, 21 juni 2021 24u zomerwende, 21 maart 2021 lente-equinox, 21 december 2020 winterwende, 11 september 2020 Stiltegoed Delfgaauw, Stiltewandeling JobOn 17 juli 2020, 24u retraite 10 juni 2020.

‘The more and more you listen, the more and more you hear, the more and more you hear, the deeper and deeper your understanding becomes.’ 
Dilgo Khyentse Rinpoche